Bir bilet gönderildikten sonra müşterilerin bilet özelliklerini düzenlemesini nasıl kısıtlarım?

Modified on Tue, 13 Oct, 2020 at 8:09 AM


Bir bilet gönderildikten sonra müşterinin bilet alanlarını düzenlemesini kısıtlamak için aşağıda görüntülenen kodu kullanabilirsiniz. 

Adımlar şu şekildedir; Admin Portal Portalı Özelleştir Anahtar ve Sayfalar Portal Sayfaları > daha sonrasında aşağıdaki kodu Bildirim Detayları sayfasına yapıştırınız. 


1) 

2)


3) 

4) 5)  Ekran görüntüsünde gördüğünüz alana aşağıdaki kodu kopyalayın ve kaydedin.


<script>

  jQuery('#portal_ticket_form .controls').each(function() { 

    jQuery(this).children().attr('disabled','disabled'); 

  });

  jQuery('#helpdesk_ticket_submit').attr('disabled','disabled')

</script>

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article