Müşterileriniz ve web sitesi ziyaretçileriniz ile gerçekçi beklentiler oluşturmak için web siteniz için ' Genellikle yanıt verir ' süresini yapılandırabilirsiniz.


1.Ayarlar

2.Hesap ayarları

3.Yanıtlama Süresi Beklentileri

4.İhtiyaçlarınıza göre 'Yanıt Süresi' veya 'İlk Yanıtlama Zamanı' seçeneklerinden birini seçin.

5.Kaydet


  • Yanıt Süresi
    İpucu: Düşük sohbet hacmine sahip olduğunuz durumlarda, kullanıcılara gerçekçi bir resim çizmek için bunu kullanın.Ekip üyelerinizin kullanıcılardan gelen mesajları yanıtlaması için geçen süre. Bu süre hesaplanırken ilk yanıt süresi ve konuşmayı atamak için geçen zaman hesaba katılmaz.
  • İlk yanıtlama zamanı
    İpucu: Yüksek sohbet hacmine sahip olduğunuz durumlarda, kullanıcılara gerçekçi bir resim çizmek için bunu kullanın.Kullanıcının ilk mesajı ile ekip üyenizin ilk yanıtı arasında geçen süre. Bu süre, konuşma atanırken geçen süreyi de kapsar.
  • *Zaman değerleri Konuya özgüdür. Bunlar yüzde 90 netlikteki değerlerdir ve 30 dakikalık bir süre için hesaplanır (veya konuşma olmadığında son 7 gün için).

2.Hesap Ayarları


4..İhtiyaçlarınıza göre 'Yanıt Süresi' veya 'İlk Yanıtlama Zamanı' seçeneklerinden birini seçin.