Temsilcileri gruplar halinde düzenleme

Modified on Tue, 13 Oct 2020 at 08:11 AM

Temsilcilerinizi, belirli sorun türlerine odaklanmalarına ve çözümleri ve müşterileri daha iyi tanımalarına yardımcı olmak için farklı gruplar halinde düzenleyebilirsiniz. 

Her grup, farklı türde hazır yanıtlara ve kendilerine özgü diğer otomasyonlara sahip olabilir. 

Temsilcilerin görünürlüğünü "kısıtlı" olarak ayarlayabilirsiniz, böylece yalnızca kendi gruplarına atanmış biletleri görebilirler. Bu, dağınıklığı azaltacak ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.

Aşağıdaki adımları izleyerek sizde temsilcilerinizi gruplandırabilirsiniz.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article