Kullanıcılara bireysel veya toplu olarak özel modül kayıtları atayabilirsiniz. İlgili kişi/hesap/anlaşma açılış sayfasından bir kayıt oluşturuyorsanız, varsayılan olarak kaydın sahibi ve yaratıcısı olursunuz. 

Ancak, sahip açılır menüsüne tıklayarak onu başka bir kullanıcıya atayabilir ve yeni bir kullanıcıya yeniden atayabilirsiniz.

Açılış sayfasından bir kullanıcıya yeniden kayıt atama:

  1. Özel modül kaydının adına tıklayın. Bu, EDIT kaplamasını getirir.

  2. Sahip açılır menüsünü tıklayın ve kaydı atamak istediğiniz kullanıcının adını arayın. Önerilerden bir kullanıcının adını seçin. 

  3. Tıklayınız Bu, kaydı seçilen kullanıcıya yeniden atar. 

 

Yeniden atamanın ardından, size bir başarı bildirimi sunulacaktır.

Bir kullanıcıya toplu atama:

  1. Özel modüller sayfasına gidin ve adlarının yanındaki onay kutusunu tıklayarak bir kullanıcıya atamak istediğiniz modülleri seçin.

  2. Toplu işlemler seçeneğinden butonuna tıklayınız.

  3. Açılır menüden kullanıcının adını seçin ve tıklayın. .

Yeniden atamanın ardından, yeniden atanan kayıtların sayısını ayrıntılandıran bir başarı bildirimi alacaksınız.