Bir hesap için bir anlaşma oluşturduğunuzda, size kapanması muhtemel olan ve olmayan anlaşmaların net bir resmini vermek için anlaşmanın çeşitli aşamalarını izlemeye başlayabilirsiniz. 

Deal(Anlaşma) aşamalarını özelleştirmek için,

  1. Git  Admin Setting(Yönetici Ayarları)> Pipeline.

  2. Mevcut bir pipeline'nı düzenleyin veya yeni bir tane oluşturun.

  3. Aşamaları doldurun ve sürükleme simgesini kullanarak gerektiği gibi yeniden sıralayın.
  4. Her anlaşma aşaması için probability  (anlaşma  aşaması olasılığı) atayın. Olasılık bir yüzde operatörüdür ve aşamanın toplam işlem değeri üzerinde çalışır. Kullanıcılar, gerekirse probability  (anlaşma olasılığını) manuel olarak değiştirebilir.
  5. Save(Kaydet) Tıklayınız Kaydedilen tüm değişiklikler, fırsatlar sekmesine yansıtılır.

Not: 
1. Anlaşma aşaması özelleştirmesi yalnızca yöneticiye yönelik bir özelliktir. 
2. Kazanılan ve Kaybedilen her pipeline da varsayılan aşamalardır. 
3. Pipeline başına aşama sayısında bir üst sınır yoktur. En az 3 aşama zorunludur (Kazanılan ve Kaybedilen dahil). 
4. Bir Pipeline daki her aşamanın benzersiz bir adı olmalıdır. 
5. Özelleştirilmiş aşamaları, anlaşma aşaması filtresinde ve ayrıca anlaşma hunisi görünümünüzde bulabilirsiniz.