Sohbeti biletlere dönüştürürken, web sayfası URL'sinden başlatılan kaynak web sayfasını / sohbeti Freshdesk'e iletebilirsiniz.


Ve sonra Freshdesk portalında, otomasyon özelliğini kullanarak, URL <web sayfası bağlantısı> içeriyorsa bileti bir aracıya atamak için kurallar oluşturabilirsiniz.


1. In Freshdesk >>Admin >> Ticket Fields
2.Freshdesk' te oluştrulan bu alanı Freshchat' te senkronize etmek.


Freshchat >> Ayarlar >> Entegrasyonlar >> FreshdeskSenkrenizasyon sonrasında bilet alanında önceden doldurulmuş sohbet URL'sini görebilirsiniz. 

Sağ tarafta müşteri bilgisi kısmından, sohbetin yapıldığı URL görünmektedir.URL bu şekilde görünebiliyor.


Freshdesk masasında bir otomasyon oluşturarak temsilciye buna dayalı sohbet atayabilirsiniz.


Freshdesk >> Ayarlar >> Otomasyonlar >> Yeni Kural
Otomasyon oluşturduktan sonra bir test ile kontrol edelim.
Göründüğü gibi Freshchat sohbeti oluşturulan otomasyona göre bir agenta otomatik atadı ticketi.