Amazon EC2 Orchestration Uygulaması için Örnek Kullanım Senaryosu - AWS EC2 Örneği İsteği

Modified on Wed, 21 Feb at 10:37 AM

Orchestration uygulamasının AWS EC2 Örneği oluşturmayı otomatikleştirmek için kullanımını göstermek için bir örnek iş akışı aşağıda sunulmuştur.1. Bir Hizmet Talebi oluşturulduğunda bir etkinlik oluşturun. Ardından, Hizmet Talebi'nin AWS EC2 için olup olmadığını kontrol etmek için bir koşul düğümü oluşturun.


2. Daha sonra, aşağıdaki yapılandırmalara sahip Uygulama Düğümü'nü ekleyebilirsiniz:

          

              Uygulama Adı: AWS EC2 - Orkestrasyon


              Uygulama Eylemi: Örnek Çalıştır3. Örneğin başarıyla oluşturulup oluşturulmadığını doğrulamak için, app action yapılandırmasında bulunan aynı kimliği içerip içermediğini kontrol etmek için bir koşul düğümü eklenir.

4. Son olarak, onay mesajı ile birlikte genel bir not ekleyin.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article